ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographicความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
g w ā m b y ā y ā m ɒ y ū ˋ d ī ˋ ai h n    g w ā m s å e r ˘ t͡ɕ ɒ y ū ˋ d ī ˋ n ạ ˋ n
Phonemic
คฺวาม-พะ-ยา-ยาม-หฺยู่-ที่-ไหฺน คฺวาม-สัม-เร็ด-หฺยู่-ที่-นั่น
g ̥ w ā m – b a – y ā – y ā m – h ̥ y ū ˋ – d ī ˋ – ai h ̥ n    g ̥ w ā m – s ạ m – e r ˘ ɗ – h ̥ y ū ˋ – d ī ˋ – n ạ ˋ n
RomanizationPaiboonkwaam-pá-yaa-yaam-yùu-tîi-nǎi kwaam-sǎm-rét-yùu-tîi-nân
Royal Institutekhwam-pha-ya-yam-yu-thi-nai khwam-sam-ret-yu-thi-nan
(standard) IPA(key)/kʰwaːm˧.pʰa˦˥.jaː˧.jaːm˧.juː˨˩.tʰiː˥˩.naj˩˩˦.kʰwaːm˧.sam˩˩˦.ret̚˦˥.juː˨˩.tʰiː˥˩.nan˥˩/(R)

Proverb[edit]

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น (kwaam-pá-yaa-yaam-yùu-tîi-nǎi kwaam-sǎm-rét-yùu-tîi-nân)

  1. Where there is a will, there is a way.