สหรัฐอเมริกา

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Thai[edit]

Etymology[edit]

From clipping of สหปาลีรัฐอเมริกา, a term coined by Rama VI (1881–1925) to replace สหการีรัฐอเมริกา, a term coined by Wachirayan Warorot (1860–1921) to replace สหกรณรัฐอเมริกา, which was also coined by Rama VI;[1] being a calque of English United States of America;[1] equivalent to Thai สห (sà-hà-, united) +‎ รัฐ (rát, state(s)) +‎ อเมริกา (à-mee-rí-gaa, America).

Pronunciation[edit]

Orthographicสหรัฐอเมริกา
s h r ạ ʈʰ ɒ e m r i k ā
Phonemic
สะ-หะ-รัด-อะ-เม-ริ-กา
s a – h a – r ạ ɗ – ɒ a – e m – r i – k ā
RomanizationPaiboonsà-hà-rát-à-mee-rí-gaa
Royal Institutesa-ha-rat-a-me-ri-ka
(standard) IPA(key)/sa˨˩.ha˨˩.rat̚˦˥.ʔa˨˩.meː˧.ri˦˥.kaː˧/(R)
Audio

Proper noun[edit]

สหรัฐอเมริกา (sà-hà-rát-à-mee-rí-gaa)

  1. United States of America (a country in North America)

Usage notes[edit]

References[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น (1976) งานบัญญัติศัพท์ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (in Thai), Bangkok: โรงพิมพ์พิฆเณศ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิมพ์ถวายเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙), pages 2–3:
    ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนอีกอย่างหนึ่งจากการทรงคิดศัพท์ของรัชกาลที่ ๖ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ทรงเรียก United States of America ว่า สหกรณรัฐอเมริกา สหกรณ เป็นคำที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าฯ ได้ทรงคิดขึ้นสำหรับแปลคำว่า Cooperative ถ้าจะอ่านให้ถูกต้อง ก็ย่อมอ่านว่า สะ หะ กะ ระ ณะ รัด อะ เม ริ กา ซึ่งมีเสียง อะ มากไปสำหรับหูคนไทย สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าจึงทรงใช้ว่า สหการีรัฐอเมริกา เพื่อให้เหมาะแก่เสียงในภาษาไทย และรัชกาลที่ ๖ ทรงแปลงเป็น สหปาลีรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ความชัดว่า ปกครองร่วมกัน ต่อมา มีผู้ปรารถนาจะได้อักษรย่อ ๓ ตัวเหมือน U.S.A. จึงได้ร่นลงมาเป็น "สหรัฐอเมริกา ส.ร.อ."