ថ្ងៃសុក្រ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

ថ្ងៃ (thngay) +‎ សុក្រ (sok)

Pronunciation

[edit]
Orthographic ថ្ងៃសុក្រ
t̥ʰṅaisuk̥r
Phonemic ថ្ងៃ សុក
t̥ʰṅai suk
WT romanisation thngay sok
(standard) IPA(key) /tʰŋaj ˈsok/

Noun

[edit]

ថ្ងៃសុក្រ (thngay sok)

  1. Friday

See also

[edit]