πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π†- (af-) +‎ πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½ (airzjan).

Verb[edit]

πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (afairzjan)

  1. to misguide, to deceive

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½
afairzjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°
afairzja
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
afairzida
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afairzjada
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπƒ
afairzeis
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
afairzidΔ“s
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
afairzjaza
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
afairzeiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
afairzida
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afairzjada
1st dual πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπ‰πƒ
afairzjōs
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
afairzidΔ“du
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
afairzjats
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
afairzidΔ“duts
1st plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΌ
afairzjam
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
afairzidΔ“dum
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afairzjanda
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
afairzeiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
afairzidΔ“duΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afairzjanda
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
afairzjand
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
afairzidΔ“dun
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afairzjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΏ
afairzjau
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
afairzidΔ“djau
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjaidau
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
afairzjais
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
afairzidΔ“deis
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
afairzjaizau
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉ
afairzjai
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
afairzidΔ“di
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjaidau
1st dual πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
afairzjaiwa
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
afairzidΔ“deiwa
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
afairzjaits
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
afairzidΔ“deits
1st plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
afairzjaima
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
afairzidΔ“deima
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjaindau
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
afairzjaiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
afairzidΔ“deiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjaindau
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
afairzjaina
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
afairzidΔ“deina
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉ
afairzei
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjadau
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
afairzjats
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
afairzeiΓΎ
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afairzjandau
Present Past
Participles πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
afairzjands
πŒ°π†πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒΈπƒ
afairziΓΎs