πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *bisehwanΔ… (β€œto look, besee”). Equivalent to 𐌱𐌹- (bi-) +‎ πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ (saiΖ•an, β€œto see”).

Verb[edit]

πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ β€’ (bisaiΖ•an)

  1. to look for

Conjugation[edit]

Class 5 strong
Infinitive πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½
bisaiΖ•an
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°
bisaiΖ•a
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πˆ
bisaΖ•
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
bisaiΖ•ada
2nd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπƒ
bisaiΖ•is
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πˆπ„
bisaΖ•t
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΆπŒ°
bisaiΖ•aza
3rd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
bisaiΖ•iΓΎ
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πˆ
bisaΖ•
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
bisaiΖ•ada
1st dual πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπ‰πƒ
bisaiƕōs
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΏ
bisΔ“Ζ•u
2nd dual πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
bisaiΖ•ats
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΏπ„πƒ
bisΔ“Ζ•uts
1st plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΌ
bisaiΖ•am
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΌ
bisΔ“Ζ•um
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
bisaiΖ•anda
2nd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
bisaiΖ•iΓΎ
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΈ
bisΔ“Ζ•uΓΎ
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
bisaiΖ•anda
3rd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³
bisaiΖ•and
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒ½
bisΔ“Ζ•un
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
bisaiΖ•anda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΏ
bisaiΖ•au
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΎπŒ°πŒΏ
bisΔ“Ζ•jau
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aidau
2nd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπƒ
bisaiΖ•ais
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπƒ
bisΔ“Ζ•eis
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aizau
3rd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉ
bisaiΖ•ai
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒΉ
bisΔ“Ζ•i
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aidau
1st dual πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ…πŒ°
bisaiΖ•aiwa
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ…πŒ°
bisΔ“Ζ•eiwa
2nd dual πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ„πƒ
bisaiΖ•aits
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ„πƒ
bisΔ“Ζ•eits
1st plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
bisaiΖ•aima
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
bisΔ“Ζ•eima
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aindau
2nd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΈ
bisaiΖ•aiΓΎ
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΈ
bisΔ“Ζ•eiΓΎ
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aindau
3rd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
bisaiΖ•aina
πŒ±πŒΉπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
bisΔ“Ζ•eina
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•aindau
Imperative
2nd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆ
bisaiΖ•
3rd singular πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•adau
2nd dual πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
bisaiΖ•ats
2nd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
bisaiΖ•iΓΎ
3rd plural πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
bisaiΖ•andau
Present Past
Participles πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
bisaiΖ•ands
πŒ±πŒΉπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πƒ
bisaiΖ•ans