πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *daupijanΔ…. The sense to baptize is a semantic borrowing from Ancient Greek βαπτί΢ω (baptΓ­zō).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ˈdɔːpjan/

Verb[edit]

πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (daupjan)

  1. to dip, immerse
  2. (Christianity) to baptize

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½
daupjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°
daupja
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ°
daupida
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
daupjada
2nd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒ΄πŒΉπƒ
daupeis
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
daupidΔ“s
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
daupjaza
3rd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒ΄πŒΉπŒΈ
daupeiΓΎ
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ°
daupida
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
daupjada
1st dual πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπ‰πƒ
daupjōs
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
daupidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°π„πƒ
daupjats
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
daupidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΌ
daupjam
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
daupidΔ“dum
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
daupjanda
2nd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒ΄πŒΉπŒΈ
daupeiΓΎ
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
daupidΔ“duΓΎ
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
daupjanda
3rd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
daupjand
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
daupidΔ“dun
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
daupjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΏ
daupjau
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
daupidΔ“djau
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
daupjaidau
2nd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
daupjais
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
daupidΔ“deis
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
daupjaizau
3rd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉ
daupjai
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
daupidΔ“di
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
daupjaidau
1st dual πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
daupjaiwa
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
daupidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
daupjaits
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
daupidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
daupjaima
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
daupidΔ“deima
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
daupjaindau
2nd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
daupjaiΓΎ
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
daupidΔ“deiΓΎ
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
daupjaindau
3rd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
daupjaina
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
daupidΔ“deina
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
daupjaindau
Imperative
2nd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒ΄πŒΉ
daupei
3rd singular πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
daupjadau
2nd dual πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°π„πƒ
daupjats
2nd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒ΄πŒΉπŒΈ
daupeiΓΎ
3rd plural πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
daupjandau
Present Past
Participles πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
daupjands
πŒ³πŒ°πŒΏπ€πŒΉπŒΈπƒ
daupiΓΎs

Derived terms[edit]