πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πƒ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *hrōþīgaz; equivalent to *πŒ·π‚π‰πŒΈπƒ (*hrōþs) +‎ -πŒ΄πŒΉπŒ²πƒ (-eigs).

Adjective[edit]

πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πƒ β€’ (hrōþeigs)

  1. glorious, triumphant

Declension[edit]

A-stem
Strong (indefinite) inflection
Singular Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πƒ
hrōþeigs
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°
hrōþeiga
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ², πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°π„πŒ°
hrōþeig, hrōþeigata
Accusative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πŒ°
hrōþeigana
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°
hrōþeiga
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ², πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°π„πŒ°
hrōþeig, hrōþeigata
Genitive πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπƒ
hrōþeigis
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΆπ‰πƒ
hrōþeigaizōs
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπƒ
hrōþeigis
Dative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΌπŒΌπŒ°
hrōþeigamma
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉ
hrōþeigai
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΌπŒΌπŒ°
hrōþeigamma
Plural Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉ
hrōþeigai
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πƒ
hrōþeigōs
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°
hrōþeiga
Accusative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πƒ
hrōþeigans
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πƒ
hrōþeigōs
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°
hrōþeiga
Genitive πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΆπŒ΄
hrōþeigaizΔ“
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΆπ‰
hrōþeigaizō
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΆπŒ΄
hrōþeigaizΔ“
Dative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΌ
hrōþeigaim
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΌ
hrōþeigaim
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΉπŒΌ
hrōþeigaim
Weak (definite) inflection
Singular Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°
hrōþeiga
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰
hrōþeigō
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰
hrōþeigō
Accusative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½
hrōþeigan
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½
hrōþeigōn
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰
hrōþeigō
Genitive πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπŒ½πƒ
hrōþeigins
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½πƒ
hrōþeigōns
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπŒ½πƒ
hrōþeigins
Dative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπŒ½
hrōþeigin
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½
hrōþeigōn
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒΉπŒ½
hrōþeigin
Plural Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πƒ
hrōþeigans
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½πƒ
hrōþeigōns
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½πŒ°
hrōþeigōna
Accusative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πƒ
hrōþeigans
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½πƒ
hrōþeigōns
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½πŒ°
hrōþeigōna
Genitive πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πŒ΄
hrōþeiganΔ“
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒ½π‰
hrōþeigōnō
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ½πŒ΄
hrōþeiganΔ“
Dative πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΌ
hrōþeigam
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²π‰πŒΌ
hrōþeigōm
πŒ·π‚π‰πŒΈπŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒΌ
hrōþeigam