πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌹𐌽- (in-, β€œin”) +β€Ž πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ (saiΖ•an, β€œto see”).

Verb[edit]

πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ β€’ (insaiΖ•an)

  1. to look into, to see into

Conjugation[edit]

Class 5 strong
Infinitive πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½
insaiΖ•an
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°
insaiΖ•a
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πˆ
insaΖ•
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
insaiΖ•ada
2nd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπƒ
insaiΖ•is
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πˆπ„
insaΖ•t
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΆπŒ°
insaiΖ•aza
3rd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
insaiΖ•iΓΎ
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πˆ
insaΖ•
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
insaiΖ•ada
1st dual πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπ‰πƒ
insaiƕōs
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΏ
insΔ“Ζ•u
β€”
2nd dual πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
insaiΖ•ats
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΏπ„πƒ
insΔ“Ζ•uts
β€”
1st plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΌ
insaiΖ•am
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΌ
insΔ“Ζ•um
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
insaiΖ•anda
2nd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
insaiΖ•iΓΎ
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΈ
insΔ“Ζ•uΓΎ
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
insaiΖ•anda
3rd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³
insaiΖ•and
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒ½
insΔ“Ζ•un
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
insaiΖ•anda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΏ
insaiΖ•au
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΎπŒ°πŒΏ
insΔ“Ζ•jau
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•aidau
2nd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπƒ
insaiΖ•ais
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπƒ
insΔ“Ζ•eis
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
insaiΖ•aizau
3rd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉ
insaiΖ•ai
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒΉ
insΔ“Ζ•i
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•aidau
1st dual πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ…πŒ°
insaiΖ•aiwa
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ…πŒ°
insΔ“Ζ•eiwa
β€”
2nd dual πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ„πƒ
insaiΖ•aits
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ„πƒ
insΔ“Ζ•eits
β€”
1st plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
insaiΖ•aima
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
insΔ“Ζ•eima
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•aindau
2nd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΈ
insaiΖ•aiΓΎ
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΈ
insΔ“Ζ•eiΓΎ
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•aindau
3rd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
insaiΖ•aina
πŒΉπŒ½πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
insΔ“Ζ•eina
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•aindau
Imperative
2nd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆ
insaiΖ•
3rd singular πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•adau
2nd dual πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
insaiΖ•ats
2nd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
insaiΖ•iΓΎ
3rd plural πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
insaiΖ•andau
Present Past
Participles πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
insaiΖ•ands
πŒΉπŒ½πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πƒ
insaiΖ•ans