πƒπŒΉπ„πŒ»πƒ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *setlaz.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

πƒπŒΉπ„πŒ»πƒ β€’ (sitlsm

 1. seat
  • Gothic Bible, Mark 11.15:
   𐌾𐌰𐌷 𐌹𐌳𐌳𐌾𐌴𐌳𐌿𐌽 𐌳𐌿 πŒΉπŒ°πŒΉπ‚πŒΏπƒπŒ°πŒΏπŒ»π…πŒΌπŒ°πŒΉ. 𐌾𐌰𐌷 πŒ°π„πŒ²πŒ°πŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πŒ³πƒ πŒΉπŒ΄πƒπŒΏπƒ 𐌹𐌽 𐌰𐌻𐌷 𐌳𐌿𐌲𐌰𐌽𐌽 πŒΏπƒπ…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½ πŒΈπŒ°πŒ½πƒ π†π‚πŒ°πŒ±πŒΏπŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒ½πƒ 𐌾𐌰𐌷 πŒ±πŒΏπŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒ½πƒ 𐌹𐌽 𐌰𐌻𐌷 𐌾𐌰𐌷 πŒΌπŒ΄πƒπŒ° πƒπŒΊπŒ°π„π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ΄ 𐌾𐌰𐌷 πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ°πŒ½πƒ 𐌸𐌹𐌢𐌴 π†π‚πŒ°πŒ±πŒΏπŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒ½πŒ΄ 𐌰𐌷𐌰𐌺𐌹𐌼 πŒΏπƒπ…πŒ°πŒ»π„πŒΉπŒ³πŒ°.
   jah iddjΔ“dun du iairusaulwmai. jah atgaggands iΔ“sus in alh dugann uswairpan ΓΎans frabugjandans jah bugjandans in alh jah mΔ“sa skattjanΔ“ jah sitlans ΓΎizΔ“ frabugjandanΔ“ ahakim uswaltida.
   And they came to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves. (KJV)
 2. throne
  • Gothic Bible, Colossians 1.16:
   πŒΏπŒ½π„πŒ΄ 𐌹𐌽 𐌹𐌼𐌼𐌰 πŒ²πŒ°πƒπŒΊπŒ°π€πŒ°πŒ½πŒ° π…πŒ°πŒΏπ‚πŒΈπŒΏπŒ½ 𐌰𐌻𐌻𐌰 𐌹𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰𐌼 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌽𐌰 πŒ°πŒΉπ‚πŒΈπŒ°πŒΉ, πŒΈπ‰ πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½π‰πŒ½πŒ° 𐌾𐌰𐌷 πŒΈπ‰ πŒΏπŒ½πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½π‰πŒ½πŒ°, 𐌾𐌰𐌸𐌸𐌴 πƒπŒΉπ„πŒ»π‰πƒ 𐌾𐌰𐌸𐌸𐌴 π†π‚πŒ°πŒΏπŒΎπŒΉπŒ½πŒ°πƒπƒπŒΎπŒΏπƒ, 𐌾𐌰𐌸𐌸𐌴 π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπŒΎπŒ° 𐌾𐌰𐌸𐌸𐌴 π…πŒ°πŒ»πŒ³πŒΏπ†πŒ½πŒΎπŒ°, 𐌰𐌻𐌻𐌰 πŒΈπŒ°πŒΉπ‚πŒ· 𐌹𐌽𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌹𐌽 𐌹𐌼𐌼𐌰 πŒ²πŒ°πƒπŒΊπŒ°π€πŒ°πŒ½πŒ° πƒπŒΉπŒ½πŒ³.
   untΔ“ in imma gaskapana waurΓΎun alla in himinam jah ana airΓΎai, þō gasaiΖ•anōna jah þō ungasaiΖ•anōna, jaΓΎΓΎΔ“ sitlōs jaΓΎΓΎΔ“ fraujinassjus, jaΓΎΓΎΔ“ reikja jaΓΎΓΎΔ“ waldufnja, alla ΓΎairh ina jah in imma gaskapana sind.
   For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him. (KJV)
 3. bird's nest
  • Gothic Bible, Luke 9.58:
   𐌾𐌰𐌷 𐌡𐌰𐌸 𐌳𐌿 𐌹𐌼𐌼𐌰 πŒΉπŒ΄πƒπŒΏπƒ: π†πŒ°πŒΏπŒ·π‰πŒ½πƒ πŒ²π‚π‰πŒ±π‰πƒ 𐌰𐌹𐌲𐌿𐌽 𐌾𐌰𐌷 π†πŒΏπŒ²πŒ»π‰πƒ πŒ·πŒΉπŒΌπŒΉπŒ½πŒΉπƒ πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ°πŒ½πƒ; 𐌹𐌸 πƒπŒΏπŒ½πŒΏπƒ πŒΌπŒ°πŒ½πƒ 𐌽𐌹 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌹𐌸 πˆπŒ°π‚ 𐌷𐌰𐌿𐌱𐌹𐌸 𐌲𐌰𐌻𐌰𐌲𐌾𐌰𐌹.
   jah qaΓΎ du imma iΔ“sus: fauhōns grōbōs aigun jah fuglōs himinis sitlans; iΓΎ sunus mans ni habaiΓΎ Ζ•ar haubiΓΎ galagjai.
   And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (KJV)

Declension[edit]

Masculine a-stem
Singular Plural
Nominative πƒπŒΉπ„πŒ»πƒ
sitls
πƒπŒΉπ„πŒ»π‰πƒ
sitlōs
Vocative πƒπŒΉπ„πŒ»
sitl
πƒπŒΉπ„πŒ»π‰πƒ
sitlōs
Accusative πƒπŒΉπ„πŒ»
sitl
πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ°πŒ½πƒ
sitlans
Genitive πƒπŒΉπ„πŒ»πŒΉπƒ
sitlis
πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ΄
sitlΔ“
Dative πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ°
sitla
πƒπŒΉπ„πŒ»πŒ°πŒΌ
sitlam

Synonyms[edit]