Appendix:Fiji Hindi terms derived from English

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Many English words have been borrowed into Fiji Hindi with sound changes to fit the Fiji Indian pronunciation. For example, hutel in Fiji Hindi is borrowed from hotel in English. Some words borrowed from English haved specialised meaning, for example, ground in Fiji Hindi means a playing field and teacher in Fiji Hindi specifically means a female teacher. There are also unique Fiji Hindi words created from English words, for example, kantaap means cane top.

The following list shows a more comprehensive list of Fiji Hindi words derived from English

Contents: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[edit]

aapul aspataal        

B[edit]

baakas baggii bareed belfut botal bulu
bulut burus boil karo belo biskut biin

C[edit]

chek karo [chaak]]        

D[edit]

diipuu          

F[edit]

faalaa falaawaa filam faraak faank firii
firiimaan          

G[edit]

geet gilaas giraas girmit girmityaa garaund
gwaan gorment   gorminti geng  

H[edit]

[haamaa]] hedmaan hutel haafaa    

I[edit]

ingin          

J[edit]

jaheli order          

K[edit]

kantaap kichin kulambar kurbaal kampanii kek
kaabij          

L[edit]

lainamaan laaesan laiin lef    

M[edit]

maarit minit motar maastaa maarkit maachis
mail masiin memiyaa mem    

N[edit]

niilaa          

P[edit]

painap palet paraakaa puusii ponii pakki

R[edit]

rasiid rum        

S[edit]

saakis sabbal sat simit sain karo sipi
sukhlaai          

T[edit]

tamaakuu tamaatar tanki taul tichaa taas
tesan          

W[edit]

wait karo