CHXHCNVN

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Pronunciation[edit]

  • (Hà Nội) IPA(key): [kəwŋ͡m˧˨ʔ hwaː˨˩ saː˦ˀ˥ hoj˧˨ʔ t͡ɕu˧˩ ŋiə˦ˀ˥ viət̚˧˨ʔ naːm˧˧]
  • (Huế) IPA(key): [kəwŋ͡m˨˩ʔ hwaː˦˩ saː˧˨ hoj˨˩ʔ t͡ɕʊw˧˨ ŋiə˧˨ viək̚˨˩ʔ naːm˧˧]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [kəwŋ͡m˨˩˨ waː˨˩ saː˨˩˦ hoj˨˩˨ cʊw˨˩˦ ŋiə˨˩˦ viək̚˨˩˨ naːm˧˧] ~ [kəwŋ͡m˨˩˨ waː˨˩ saː˨˩˦ hoj˨˩˨ cʊw˨˩˦ ŋiə˨˩˦ jiək̚˨˩˨ naːm˧˧]
  • Phonetic: cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  • Homophone: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Proper noun[edit]

CHXHCNVN

  1. Initialism of Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Vietnam).