Talk:sarmal gök ada

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

RFV discussion: July–October 2017[edit]

Green check.svg

This entry has survived Wiktionary's verification process (permalink).

Please do not re-nominate for verification without comprehensive reasons for doing so.


Another purist Turkish protologism. —Μετάknowledgediscuss/deeds 20:14, 28 July 2017 (UTC)

You can easily label any Turkish word which you don't know as a purist Turkish protologism. Are you so biased?
  • 1976, Safa Kılıçlıoğlu, Büyük lûgat ve ansiklopedi: ek cilt - 1. cilt - Sayfa 355
Bir sarmal gökadanın hale'si, gökadayı içine alan bir küredir.
  • 2012, Çağlar SUNAY, ‎Dr. Özgün KARACA, Gezegenimiz Dünya: Fen ve Teknoloji Dizisi
Hafifçe şişirdiğiniz balonun üzerine sarmal gök adaları simgeleyen şekiller çiziniz.
  • 2015, İbrahim Semiz, 50 Soruda Görelilik Kuramları
...ışığın gidebileceği mesafeden de uzakta bir sarmal gökadanın diskindeki kollardan birinin içinde bir gaz ve toz bulutu, çekim etkisiyle büzüşmekte. --88.251.51.161 02:51, 31 August 2017 (UTC)
No need to get irate, I am sure Metaknowledge meant no offense. Regardless, RFV passed.__Gamren (talk) 16:15, 25 October 2017 (UTC)