User:Nadando/character indices/oj

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
char char name count examples
m LATIN SMALL LETTER M 72 moose, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, iskigamizige-giizis, ode'imini-giizis
o LATIN SMALL LETTER O 109 moose, moose, -gon, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis
s LATIN SMALL LETTER S 74 moose, es, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, onaabani-giizis
e LATIN SMALL LETTER E 53 moose, es, namebini-giizis, iskigamizige-giizis, ode'imini-giizis
n LATIN SMALL LETTER N 168 na, -gon, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, namebini-giizis
a LATIN SMALL LETTER A 314 na, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, onaabani-giizis, onaabani-giizis
- HYPHEN-MINUS 71 -gon, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, onaabani-giizis
g LATIN SMALL LETTER G 138 -gon, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, onaabani-giizis
i LATIN SMALL LETTER I 377 gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis, gichi-manidoo-giizis
c LATIN SMALL LETTER C 5 gichi-manidoo-giizis, gichi-, opichi, gichi-mookomaan, miigwech
h LATIN SMALL LETTER H 80 gichi-manidoo-giizis, gashkadino-giizis, gichi-, oshki-, mashkawaagwanewadin
d LATIN SMALL LETTER D 46 gichi-manidoo-giizis, ode'imini-giizis, gashkadino-giizis, manidoo-giizisoons, dagwaagin
z LATIN SMALL LETTER Z 65 gichi-manidoo-giizis, namebini-giizis, onaabani-giizis, iskigamizige-giizis, iskigamizige-giizis
b LATIN SMALL LETTER B 62 namebini-giizis, onaabani-giizis, zaagibagaa-giizis, aabita-niibino-giizis, aabita-niibino-giizis
k LATIN SMALL LETTER K 48 iskigamizige-giizis, manoominike-giizis, binaakwe-giizis, gashkadino-giizis, oshki-
' APOSTROPHE 11 ode'imini-giizis, mazina'igan, nitaawigi', anami'egiizhigad, ishkwaa-anami'egiizhigad
t LATIN SMALL LETTER T 7 aabita-niibino-giizis, waatebagaa-giizis, nitaawigi', aabitoose, nitam-anokii-giizhigad
w LATIN SMALL LETTER W 68 waatebagaa-giizis, binaakwe-giizis, ziigwan, dagwaagin, giniw
j LATIN SMALL LETTER J 11 maajii-, boogijizh, ishkwaajanokii-giizhigad, joganosh, ajidamoo
CANADIAN SYLLABICS A 4 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᔑᓈᐯ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS NI 5 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᔑᓈᐯ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS SHI 6 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᔑᓈᐯ, ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ
CANADIAN SYLLABICS NAA 4 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᔑᓈᐯ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS PE 6 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᔑᓈᐯ, ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ, ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ
CANADIAN SYLLABICS MO 3 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS WI 2 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS N 4 ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᓃᓐ, ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
A LATIN CAPITAL LETTER A 2 Anishinaabe, Anishinaabeg
CANADIAN SYLLABICS NII 1 ᓃᓐ
y LATIN SMALL LETTER Y 5 niiyogiizhigad, mindimooyenh, gimiwaneyaab, gimiwanoowayaan, -wayaan
CANADIAN SYLLABICS MA 2 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᒪᒃᐗ
CANADIAN SYLLABICS SH 2 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᐙᑯᔥ
CANADIAN SYLLABICS KO 3 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᐙᑯᔥ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ
CANADIAN SYLLABICS TE 1 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ
CANADIAN SYLLABICS PI 2 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᑭᓀᐱᒃ
CANADIAN SYLLABICS KI 3 ᒪᔥᑯᑌᐱᔑᑭ, ᑭᓀᐱᒃ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ
CANADIAN SYLLABICS AA 2 ᐋᒨ, ᐋᒨᒃ
CANADIAN SYLLABICS MOO 3 ᐋᒨ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ, ᐋᒨᒃ
CANADIAN SYLLABICS KII 1 ᑮᑰᓒ
CANADIAN SYLLABICS KOO 2 ᑮᑰᓒ, ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ
CANADIAN SYLLABICS NH 1 ᑮᑰᓒ
CANADIAN SYLLABICS NE 1 ᑭᓀᐱᒃ
CANADIAN SYLLABICS K 4 ᑭᓀᐱᒃ, ᒪᒃᐗ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒃ, ᐋᒨᒃ
CANADIAN SYLLABICS WA 1 ᒪᒃᐗ
CANADIAN SYLLABICS WAA 1 ᐙᑯᔥ
CANADIAN SYLLABICS KA 1 ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ
CANADIAN SYLLABICS SHII 1 ᐯᐯᔑᑰᑲᓐᔒ
p LATIN SMALL LETTER P 6 baapaashkizige-giizhigad, miigisapikan, apikan, opichi, ishpi-niibin
CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE SHORT VERTICAL STROKES 3 ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ, ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ, ᐊᓂᐦᔑᓈᐯᒧᐎᓐ
CANADIAN SYLLABICS CI 1 ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ
CANADIAN SYLLABICS MAA 1 ᑭᐦᒋᒨᐦᑯᒫᓂᒧ
G LATIN CAPITAL LETTER G 1 Gizaagi'in
SPACE 2 da-gimiwan ina, gaawiin ninzhaaganaashiimosii