bigat

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Romanization[edit]

bigat

 1. Romanization of 𐌱𐌹𐌲𐌰𐍄

Tagalog[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Malayo-Polynesian *(ma-)bəʀəqat.

Noun[edit]

bigat

 1. Weight.
  Ang bigat ni Anna ay 75 lbs. -- The weight of Anna is 75 lbs.
 2. Gravity of a situation.
  Ang bigat ng kanyang pagkalugi ay nagbigay sa negosyante ng maraming gabing walang tulog. -- The gravity of his bankruptcy gave the businessman many sleepless nights.

Adjective[edit]

bigat

 1. Heavy.
  Sabay-sabay nilang itinulak ang mabigat na jeep nang 'di na ito makatakbo. -- They pushed the heavy jeepney together when it could no longer start up.
 2. Pertaining to a difficult tribulation.
  Mabigat ang krisis ng gutom sa mahihirap na sektor ng bansa. -- Trying is the hunger crisis of the poor sectors of the country.
 3. Of strong influence.
  Mabigat ang porsiyento ng mga exam sa klaseng ito kumpara sa mga proyekto. -- Heavy in percentage are the exams of this class in comparison to projects.
 4. Describing a deep, profound, or highly intellectual statement.
  Nano-nosebleed ako sa bigat ng mga teoriya ni Marx. -- I get nosebleeds from the depth of Marx's theories.