ifrågasätta

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Swedish[edit]

Etymology[edit]

i +‎ fråga +‎ sätta, cognate with German in Frage stellen, used in Swedish since 1792.

Verb[edit]

ifrågasätta

 1. to question, to call in question, to cast into doubt
  Den som ifrågasätter statsreligionens myndighet, skall snart komma därhän att ifrågasätta kejsarens
  Whoever casts doubts over the authority of state religion, will soon start to doubt that of the emperor.
 2. to propose, to raise as an issue, to put on the agenda
  I Frankrike, där socialisten Millerand nu ej vågar ifrågasätta mer än att stadga 11 timmars arbete för såväl män och kvinnor som barn
  In France, where the socialist Millerand now doesn't dare to propose more than to legislate (a maximum of) 11 hours of work (per day) for both men, women, and children
  »Ordbok öfver svenska språket, utgifven af Svenska akademien», har, som bekant, i lång tid varit ifrågasatt och vidlyftiga förarbeten härtill ha också sett dagens ljus, fastän man icke förr än år 1893 framlagt något afgörande resultat.
  »Dictionary of the Swedish language, published by the Swedish Academy», has, as we know, long been proposed and extensive preparations hereto have also seen the light of day, although it wasn't until 1893 that any decisive results were presented.

Usage notes[edit]

 • The sense 'to propose' is probably extinct, at least very uncommon.

Conjugation[edit]

References[edit]