maes

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: mães

Spanish[edit]

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈmaes/ [ˈma.es]
 • Rhymes: -aes
 • Hyphenation: ma‧es

Noun[edit]

maes m pl

 1. plural of mae

Welsh[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Celtic *magessus, from *magos.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

maes m (plural meysydd)

 1. field, pitch, site, area
  • 2021 July 31, BBC Cymru Fyw[1]:
   Bydd trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwneud "popeth yn eu gallu" i ddychwelyd i faes traddodiadol yn 2022, yn ôl prif weithredwr y Brifwyl.
   The organisers of the National Eisteddfod will do "everything in their power" to return to a traditional site in 2022, according to the event's chief executive.
  • 2021 June 1, Golwg360[2]:
   Cafodd y cynlluniau gwreiddiol eu gwrthod gan Gyngor Gwynedd, gan fod "dim ymdrech" i greu arwyddion dwyieithog. Y tro hyn, tanlinellodd McDonald's gamau sydd ar waith yn eu bwyty yng Nghaernarfon, gan gynnwys testun Cymraeg yn y mannau talu a chasglu, ac arwyddion y maes parcio.
   The original plans were refused by Gwynedd Council, as there was "no effort" to create bilingual signage. This time, McDonald's underlined steps which are in place at their restaurant in Caernarfon, including Welsh text at the payment and collection areas, and signs in the car park.
 2. (figuratively) field
  • 2021 March 16, BBC Cymru Fyw[3]:
   Mae yna newidiadau di-ri wedi bod ym maes addysg dros y blynyddoedd, ac mae Llinos yn cofio nifer o rai arwyddocaol a oedd yn newid byd.
   There have been countless changes in the field of education over the years, and Llinos remembers some of the significant ones which changed the world.
  • 2014 September 18, Jeff Smith, Gwerddon[4]:
   Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona’r Haul
   A multiwavelenth model to image and analyse magnetic fields in the Sun's corona
 3. (attributively) free-range
  • 2017 February 15, BBC Cymru Fyw[5]:
   Fydd dim modd i wyau maes gael eu gwerthu yng Nghymru o fis nesaf ymlaen heb i rwydi gael eu gosod o amgylch yr ieir, fel rhan o fesurau i fynd i'r afael a'r ffliw adar.
   Free-range eggs will not be allowed to be sold in Wales from next month on without nets being placed around the hens, as part of mesures to get to grips with bird flu.

Usage notes[edit]

The word cae is the usual word for a field as found in the countryside. The term maes is used when referring to a field used for a specific purpose, such as maes glo (coalfield), maes y gad (battlefield), maes glanio (airfield), although an exception to this are sports terms, which may use cae instead, such as cae pêl-droed (football pitch). Maes is also used when referring to more figurative fields, such as a database or gravitational field or a field of interest, and is often found in place of cae in botanical names and literary language.

Derived terms[edit]

Mutation[edit]

Welsh mutation
radical soft nasal aspirate
maes faes unchanged unchanged
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every possible mutated form of every word actually occurs.