nguồn cơn

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From nguồn +‎ cơn.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

nguồn cơn

 1. (of a phenomenon or an event) the reason why
  • 18th century, Nguyễn Gia Thiều (阮嘉韶) (1741-1798), Cung oán ngâm khúc (宮怨吟曲), Phú Văn đường tàng (富文堂藏), printed in 1866 edition:
   縁㐌枚據牢吏(⿰糸𥐧)
   源干𱠎𢷮牢當
   Duyên đã may, cớ sao lại rủi,
   Nghĩ nguồn cơn, dở dói sao đang.
   My fate was lucky, yet it also was not,
   Thinking about the reason why, it just spelt "middle of the road".
  • 1909, Nguyễn Liên Phong, “Bến-Tre”, in Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca:
   Tiếng đồn một sở Cái-mơn, Nhà-thờ nhà-phước nguồn cơn phú cường.
   Word has it that in the parish of Cái-mơn, the church and the monastery there are the reasons for their wealth.