nytan

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Old English[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Contraction of ne (not) + witan (to know).

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

nytan

 1. to not know
  • c. 995, Ælfric, Extracts on Grammar in English
   Nāt iċ hwǣr iċ finde mīne bōc.
   I don't know where to find my book.
  • c. 990, Wessex Gospels, Matthew 20:22
   Ġit nyton hwæt ġit biddaþ.
   You two don't know what you're asking for.
  • Matthew 21:27
   Þā andswarodon hīe and cwǣdon, "Wē nyton."
   Then they answered and said, "We don't know."
  • Matthew 26:70
   And hē wiþsōc beforan eallum and cwæþ, "Nāt iċ hwæt þū sæġst."
   And he denied it in front of everyone and said, "I don't know what you're talking about."
  • John 8:14
   Ġē nyton hwanon iċ cōm ne hwæder iċ gā.
   You don't know where I came from or where I'm going.
  • John 9:12
   Þā cwǣdon hīe tō him, "Hwǣr is hē?" Þā cwæþ hē, "Iċ nāt."
   Then they said to him, "Where is he?" And he said, "I don't know."
  • John 9:25
   Ġif hē synfull is, þæt iċ nāt. Ān þing iċ wāt, þæt iċ wæs blind, and þæt iċ nū ġesēo.
   Whether he's a sinner, I don't know. One thing I do know is, I was blind, and now I can see.

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]