sinnitellä

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

sinni- +‎ -ttää +‎ -ellä. The root is shared with sinnikäs.

Verb[edit]

sinnitellä

  1. to hang on, persevere
    Sinnittele ja jatka eteenpäin; tämä tuska ei kestä loputtomiin.
    Just hang on and keep going; this pain won't last forever.
  2. to survive, stay alive
    Hänen onnistui sinnitellä kaksi viikkoa syömällä sieniä ja koivunlehtiä.
    He managed to survive for two weeks by eating mushrooms and birch leaves.

Conjugation[edit]

Inflection of sinnitellä (Kotus type 67/tulla, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. sinnittelen en sinnittele 1st sing. olen sinnitellyt en ole sinnitellyt
2nd sing. sinnittelet et sinnittele 2nd sing. olet sinnitellyt et ole sinnitellyt
3rd sing. sinnittelee ei sinnittele 3rd sing. on sinnitellyt ei ole sinnitellyt
1st plur. sinnittelemme emme sinnittele 1st plur. olemme sinnitelleet emme ole sinnitelleet
2nd plur. sinnittelette ette sinnittele 2nd plur. olette sinnitelleet ette ole sinnitelleet
3rd plur. sinnittelevät eivät sinnittele 3rd plur. ovat sinnitelleet eivät ole sinnitelleet
passive sinnitellään ei sinnitellä passive on sinnitelty ei ole sinnitelty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. sinnittelin en sinnitellyt 1st sing. olin sinnitellyt en ollut sinnitellyt
2nd sing. sinnittelit et sinnitellyt 2nd sing. olit sinnitellyt et ollut sinnitellyt
3rd sing. sinnitteli ei sinnitellyt 3rd sing. oli sinnitellyt ei ollut sinnitellyt
1st plur. sinnittelimme emme sinnitelleet 1st plur. olimme sinnitelleet emme olleet sinnitelleet
2nd plur. sinnittelitte ette sinnitelleet 2nd plur. olitte sinnitelleet ette olleet sinnitelleet
3rd plur. sinnittelivät eivät sinnitelleet 3rd plur. olivat sinnitelleet eivät olleet sinnitelleet
passive sinniteltiin ei sinnitelty passive oli sinnitelty ei ollut sinnitelty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. sinnittelisin en sinnittelisi 1st sing. olisin sinnitellyt en olisi sinnitellyt
2nd sing. sinnittelisit et sinnittelisi 2nd sing. olisit sinnitellyt et olisi sinnitellyt
3rd sing. sinnittelisi ei sinnittelisi 3rd sing. olisi sinnitellyt ei olisi sinnitellyt
1st plur. sinnittelisimme emme sinnittelisi 1st plur. olisimme sinnitelleet emme olisi sinnitelleet
2nd plur. sinnittelisitte ette sinnittelisi 2nd plur. olisitte sinnitelleet ette olisi sinnitelleet
3rd plur. sinnittelisivät eivät sinnittelisi 3rd plur. olisivat sinnitelleet eivät olisi sinnitelleet
passive sinniteltäisiin ei sinniteltäisi passive olisi sinnitelty ei olisi sinnitelty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. sinnittele älä sinnittele 2nd sing. ole sinnitellyt älä ole sinnitellyt
3rd sing. sinnitelköön älköön sinnitelkö 3rd sing. olkoon sinnitellyt älköön olko sinnitellyt
1st plur. sinnitelkäämme älkäämme sinnitelkö 1st plur. olkaamme sinnitelleet älkäämme olko sinnitelleet
2nd plur. sinnitelkää älkää sinnitelkö 2nd plur. olkaa sinnitelleet älkää olko sinnitelleet
3rd plur. sinnitelkööt älkööt sinnitelkö 3rd plur. olkoot sinnitelleet älkööt olko sinnitelleet
passive sinniteltäköön älköön sinniteltäkö passive olkoon sinnitelty älköön olko sinnitelty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. sinnitellen en sinnitelle 1st sing. lienen sinnitellyt en liene sinnitellyt
2nd sing. sinnitellet et sinnitelle 2nd sing. lienet sinnitellyt et liene sinnitellyt
3rd sing. sinnitellee ei sinnitelle 3rd sing. lienee sinnitellyt ei liene sinnitellyt
1st plur. sinnitellemme emme sinnitelle 1st plur. lienemme sinnitelleet emme liene sinnitelleet
2nd plur. sinnitellette ette sinnitelle 2nd plur. lienette sinnitelleet ette liene sinnitelleet
3rd plur. sinnitellevät eivät sinnitelle 3rd plur. lienevät sinnitelleet eivät liene sinnitelleet
passive sinniteltäneen ei sinniteltäne passive lienee sinnitelty ei liene sinnitelty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st sinnitellä present sinnittelevä sinniteltävä
long 1st2 sinnitelläkseen past sinnitellyt sinnitelty
2nd inessive1 sinnitellessä sinniteltäessä agent1, 3 sinnittelemä
instructive sinnitellen negative sinnittelemätön
3rd inessive sinnittelemässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative sinnittelemästä
illative sinnittelemään
adessive sinnittelemällä
abessive sinnittelemättä
instructive sinnittelemän sinniteltämän
4th nominative sinnitteleminen
partitive sinnittelemistä
5th2 sinnittelemäisillään

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]