tibay ng loob

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Tagalog[edit]

Etymology[edit]

Tagalog words tibay ng loob — endurance from within.

Noun[edit]

tibay ng loob

 1. (idiomatic) Strength; determination; faith.
  Ang mga nagmamahal sa atin ang nagbibigay ng tibay ng loob upang maharap natin ang mga problema.
  Those who love us give us inner strength to face problems.

Adjective[edit]

tibay ng loob

 1. (idiomatic) Steadfast; determined; full of faith. (Also tibay ang loob and tibay na loob)
  Ang tibay ng loob niya; hindi siya nagpadala sa mga paninira at naniwala siya sa sariling kakayahang maging matagumpay.
  He is strong; he wasn't let down by what others may say and he believed in his ability to succeed.

Adverb[edit]

tibay ng loob

 1. (idiomatic) Unwaveringly; unfalteringly. (Also tibay na loob)
  Matibay ng loob sina Pedro nagpatuloy sa pangingisda hanggang sa wakas ay nakahuli sila nang marami.
  Peter and the others kept on catching fish until at last they had caught many.

See also[edit]