työntää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *tööntädäk. Related to Ingrian tööntää, Karelian työntyä (to send), Livvi työndiä and Veps tüöndüttädä.

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ˈtyø̯ntæːˣ/, [ˈt̪yø̞̯n̪t̪æː(ʔ)]
  • Rhymes: -yøntæː
  • Syllabification(key): työn‧tää

Verb[edit]

työntää

  1. (transitive) To push.

Conjugation[edit]

Inflection of työntää (Kotus type 54*J/huutaa, nt-nn gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. työnnän en työnnä 1st sing. olen työntänyt en ole työntänyt
2nd sing. työnnät et työnnä 2nd sing. olet työntänyt et ole työntänyt
3rd sing. työntää ei työnnä 3rd sing. on työntänyt ei ole työntänyt
1st plur. työnnämme emme työnnä 1st plur. olemme työntäneet emme ole työntäneet
2nd plur. työnnätte ette työnnä 2nd plur. olette työntäneet ette ole työntäneet
3rd plur. työntävät eivät työnnä 3rd plur. ovat työntäneet eivät ole työntäneet
passive työnnetään ei työnnetä passive on työnnetty ei ole työnnetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. työnsin en työntänyt 1st sing. olin työntänyt en ollut työntänyt
2nd sing. työnsit et työntänyt 2nd sing. olit työntänyt et ollut työntänyt
3rd sing. työnsi ei työntänyt 3rd sing. oli työntänyt ei ollut työntänyt
1st plur. työnsimme emme työntäneet 1st plur. olimme työntäneet emme olleet työntäneet
2nd plur. työnsitte ette työntäneet 2nd plur. olitte työntäneet ette olleet työntäneet
3rd plur. työnsivät eivät työntäneet 3rd plur. olivat työntäneet eivät olleet työntäneet
passive työnnettiin ei työnnetty passive oli työnnetty ei ollut työnnetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. työntäisin en työntäisi 1st sing. olisin työntänyt en olisi työntänyt
2nd sing. työntäisit et työntäisi 2nd sing. olisit työntänyt et olisi työntänyt
3rd sing. työntäisi ei työntäisi 3rd sing. olisi työntänyt ei olisi työntänyt
1st plur. työntäisimme emme työntäisi 1st plur. olisimme työntäneet emme olisi työntäneet
2nd plur. työntäisitte ette työntäisi 2nd plur. olisitte työntäneet ette olisi työntäneet
3rd plur. työntäisivät eivät työntäisi 3rd plur. olisivat työntäneet eivät olisi työntäneet
passive työnnettäisiin ei työnnettäisi passive olisi työnnetty ei olisi työnnetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. työnnä älä työnnä 2nd sing. ole työntänyt älä ole työntänyt
3rd sing. työntäköön älköön työntäkö 3rd sing. olkoon työntänyt älköön olko työntänyt
1st plur. työntäkäämme älkäämme työntäkö 1st plur. olkaamme työntäneet älkäämme olko työntäneet
2nd plur. työntäkää älkää työntäkö 2nd plur. olkaa työntäneet älkää olko työntäneet
3rd plur. työntäkööt älkööt työntäkö 3rd plur. olkoot työntäneet älkööt olko työntäneet
passive työnnettäköön älköön työnnettäkö passive olkoon työnnetty älköön olko työnnetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. työntänen en työntäne 1st sing. lienen työntänyt en liene työntänyt
2nd sing. työntänet et työntäne 2nd sing. lienet työntänyt et liene työntänyt
3rd sing. työntänee ei työntäne 3rd sing. lienee työntänyt ei liene työntänyt
1st plur. työntänemme emme työntäne 1st plur. lienemme työntäneet emme liene työntäneet
2nd plur. työntänette ette työntäne 2nd plur. lienette työntäneet ette liene työntäneet
3rd plur. työntänevät eivät työntäne 3rd plur. lienevät työntäneet eivät liene työntäneet
passive työnnettäneen ei työnnettäne passive lienee työnnetty ei liene työnnetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st työntää present työntävä työnnettävä
long 1st2 työntääkseen past työntänyt työnnetty
2nd inessive1 työntäessä työnnettäessä agent1, 3 työntämä
instructive työntäen negative työntämätön
3rd inessive työntämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix or the 3rd infinitives.

elative työntämästä
illative työntämään
adessive työntämällä
abessive työntämättä
instructive työntämän työnnettämän
4th nominative työntäminen
partitive työntämistä
5th2 työntämäisillään

Derived terms[edit]

Anagrams[edit]