ΙΒ΄

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ιβ΄

Translingual[edit]

Wikipedia has an article on:
Wikipedia

Alternative forms[edit]

Numeral[edit]

ΙΒ΄

  1. The Greek numeral representing the number twelve (12), typically romanized as the Roman numeral XII.
    Ο Κωνσταντῖνος ΙΑʹ Δραγάσης Παλαιολόγος (1404 - 1453), ορθότερα Κωνσταντίνος ΙΒʹ, ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 1449 έως το θάνατό του κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
    Constantine XI Dragaš Palaeologus (1404–1453), also known as Constantine XII, was the last ruling Byzantine emperor from 1449 to his death during the Fall of Constantinople.

Usage notes[edit]

The Greek numbers from 1 to 999 are properly marked using the Greek numeral sign (κεραία, keraía). This appears in Unicode as greek numeral sign ʹ (U+0374), which is anomalous on Wiktionary and improperly links as ʹ (modifier letter prime, U+02B9). This entry is encoded using the modern Greek accent mark (τόνος, tónos), which appears in Unicode as tonos ΄ (U+0384). Other marks are also sometimes used.

See also[edit]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90
Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ϛ΄, ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ ΙΒ΄ ΙΓ΄ ΙΔ΄ ΙΕ΄ ΙϚ΄, ΙΣΤ΄ ΙΖ΄ ΙΗ΄ ΙΘ΄ Κ΄ ΚΑ΄ ΚΒ΄ Λ΄ Μ΄ Ν΄ Ξ΄ Ο΄ Π΄ Ϟ΄
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k 20k 100k
Ρ΄ Σ΄ Τ΄ Υ΄ Φ΄ Χ΄ Ψ΄ Ω΄ Ϡ΄ ͵Α ͵Β ͵Γ ͵Δ ͵Ε ͵Ϛ, ͵ΣΤ ͵Ζ ͵Η ͵Θ ͵Ι ͵ΙΑ ͵Κ ͵Ρ
Greek number and measurement appendix