γυνή

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

γυνὴ καλεῖται Σαπφὼ Λέσβου.

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *gʷonā, from Proto-Indo-European *gʷḗn (woman). Cognates include Mycenaean Greek 𐀓𐀙𐀊 (ku-na-ja), Sanskrit ग्ना (gnā́), जनि (jáni), Old Armenian կին (kin), and Old English cwēn (English queen).

The weak stem is probably from the strong stem suffixed with *-keh₂ like μέγᾰς (mégas). Compare English hypocorism and Latin mulier for the development of using hypocorisms to refer to women. (Can this(+) etymology be sourced?)

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

γῠνή (gunḗf (genitive γῠναικός); third declension

 1. woman, female
  • 412 BCE, Euripides, Helen 329:
   Γυναῖκα γὰρ δὴ συμπονεῖν γυναικὶ χρή.
   Gunaîka gàr dḕ sumponeîn gunaikì khrḗ.
   A woman ought to help a woman.
  • Palladas :
   Πᾶσα γυνὴ χόλος ἐστὶν· ἔχει δ’ ἀγαθὰς δύο ὥρας, τὴν μίαν ἐν θαλάμῳ, τὴν μίαν ἐν θανάτῳ.
   Pâsa gunḕ khólos estìn; ékhei d’ agathàs dúo hṓras, tḕn mían en thalámōi, tḕn mían en thanátōi.
   Every woman is an annoyance. She has two good times: one in the bedroom, one in death.
 2. wife

Inflection[edit]

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • Greek (Modern & varieties):
  • Greek: γυναίκα (gynaíka)
  • Tsakonian: γουναίκα (gounaíka)

Further reading[edit]