δια-

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

 • δῐ- (di-)before a vowel

Etymology[edit]

See διά (diá).

Pronunciation[edit]

 

Prefix[edit]

δῐᾰ- (dia-)

 1. through, right through, across, over
  δια- (dia-) + ‎βαίνω (baínō) → ‎διαβαίνω (diabaínō, step across, pass over)
 2. in different directions
  δια- (dia-) + ‎πέμπω (pémpō) → ‎διαπέμπω (diapémpō, send off in different directions, send to and fro)
  1. of separation: asunder, apart
   δια- (dia-) + ‎σκεδάννυμι (skedánnumi) → ‎διασκεδάννυμι (diaskedánnumi, scatter, disperse)
  2. at variance
   δια- (dia-) + ‎φωνέω (phōnéō) → ‎διαφωνέω (diaphōnéō, be dissonant, disagree)
  3. of mutual relation: one with another
   δια- (dia-) + ‎ἀγωνίζομαι (agōnízomai) → ‎διαγωνίζομαι (diagōnízomai, contend, struggle against)
   δια- (dia-) + ‎ᾄδω (ā́idō) → ‎διᾴδω (diā́idō, contend in singing)
 3. of preeminence
  δια- (dia-) + ‎πρέπω (prépō) → ‎διαπρέπω (diaprépō, appear prominent, strike the eye)
 4. of completion: to the end, utterly, out
  δια- (dia-) + ‎μάχομαι (mákhomai) → ‎διαμάχομαι (diamákhomai, fight it out)
 5. to add strength: thoroughly, out and out
  δια- (dia-) + ‎γαληνίζω (galēnízō) → ‎διαγαληνίζω (diagalēnízō, make quite calm)
 6. of mixture: between, partly, somewhat
  δια- (dia-) + ‎λευκός (leukós) → ‎διάλευκος (diáleukos, somewhat white)

Derived terms[edit]

References[edit]