ζῦθος

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ζύθος

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Unknown; suggested sources have included Egyptian, Proto-Scythian, Pre-Greek, or a native origin, in which case it would be related to ζύμη (zúmē, yeast) and ζέω (zéō, to boil).[1] See even farther Angami zhūthō (rice beer) whence English zutho.

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

ζῦθος (zûthosm (genitive ζῡ́θου); second declension
ζῦθος (zûthosn (genitive ζῡ́θους); third declension

 1. an Egyptian kind of beer, brewed with barley
  • 371 BCE – 287 BCE, Theophrastus, On the Causes of Plants 6.11.2
  • 40 CE – 90 CE, Dioscorides, Materia medica 2.87
  • 64 BCE – 24 CE, Strabo, Geography 17.1.14:
   ἅπασα μὲν ἡ χώρα αὕτη οὐκ εὔοινος, πλείω δεχομένου τοῦ κεράμου θάλατταν ἢ οἶνον ὃν δὴ καλοῦσι Λιβυκόν, ᾧ δὴ καὶ τῷ ζύθῳ τὸ πολὺ φῦλον χρῆται τῶν Ἀλεξανδρέων·
   hápasa mèn hē khṓra haútē ouk eúoinos, pleíō dekhoménou toû kerámou thálattan ḕ oînon hòn dḕ kaloûsi Libukón, hôi dḕ kaì tôi zúthōi tò polù phûlon khrêtai tôn Alexandréōn;
 2. beer of northern nations

Declension[edit]

Coordinate terms[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • Greek: ζύθος (zýthos)
 • Latin: zȳthum

References[edit]

 1. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) “ζῦθος”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 503

Further reading[edit]