ποιμενικός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ποιμήν (poimḗn, shepherd) +‎ -ικός (-ikós).

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

ποιμενῐκός (poimenikósm (feminine ποιμενῐκή, neuter ποιμενῐκόν); first/second declension

 1. Pertaining to a shepherd.
  • 93/94, Josephus, Jewish Antiquities, 1, 53, in Henry St. John Thackeray (tr. & ed.), Josephus with an English translation, vol. 4 (Jewish Antiquities, books I–IV), LCL, pages 24-25. Translation by Thackeray, including in square brackets his footnote.
   Ἄβελος μὲν γὰρ ὁ νεώτερος δικαιοσύνης ἐπεμελεῖτο καὶ πᾶσι τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ πραττομένοις παρεῖναι τὸν θεὸν νομίζων ἀρετῆς προενόει, ποιμενικὸς δ’ ἦν ὁ βίος αὐτῷ:
   Ábelos mèn gàr ho neṓteros dikaiosúnēs epemeleîto kaì pâsi toîs hup’ autoû prattoménois pareînai tòn theòn nomízōn aretês proenóei, poimenikòs d’ ên ho bíos autôi:
   Abel, the younger, had respect for justice [Or "righteousness".] and, believing that God was with him in all his actions, paid heed to virtue ; he led the life of a shepherd.

Inflection[edit]

Further reading[edit]