σοφίζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From σοφός (sophós, skilled, wise) +‎ -ίζω (-ízō)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σοφίζω (sophízō)

 1. I make wise, instruct
  • New Testament, Second Epistle to Timothy 3:15:
   τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
   tà dunámená se sophísai eis sōtērían dià písteōs
   which are able to make you wise for salvation through faith
  1. (passive) I become wise, clever, skilled
   • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 649:
    οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν
    oúte ti nautilíēs sesophisménos oúte ti nēôn
    though I have no skill in sea-faring nor in ships
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cynegeticus 13.6:
    ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται, οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν
    hóti en toîs onómasi sophízontai, ouk en toîs noḗmasin
    because they profess wisdom of words and not of thoughts
  2. (middle) I teach myself, learn
 2. (middle) I practice an art; I am subtle; I speculate
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 200:
   οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσιν.
   oudèn sophizómestha toîsi daímosin.
   We use no subtleties in dealing with the gods.
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, The Statesman 299b:
   καὶ σοφιζόμενος ὁτιοῦν περὶ τὰ τοιαῦτα
   kaì sophizómenos hotioûn perì tà toiaûta
   or to be indulging in any speculation whatsoever on such matters
  1. (with accusative) I devise skillfully
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 8.27:
    ὁ Τελλίης οὗτος σοφίζεται αὐτοῖσι τοιόνδε.
    ho Tellíēs hoûtos sophízetai autoîsi toiónde.
    Tellias devised a stratagem for them:
   • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 77:
    ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισθῆναι
    all᾽ autò toûto deî sophisthênai
    this is the very thing one must gain by craft
  2. (with accusative of person) I deceive
   • 75 CE, Josephus, The Jewish War 4.2.3:
    τοιούτοις ἐσοφίζετο τὸν Τίτον
    toioútois esophízeto tòn Títon
    Thus did this man put a trick upon Titus

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]