σοφίζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From σοφός (sophós, skilled, wise) +‎ -ίζω (-ízō)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σοφίζω (sophízō)

 1. I make wise, instruct
  • New Testament, Second Epistle to Timothy 3:15
   τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
   tà dunámená se sophísai eis sōtērían dià písteōs
   which are able to make you wise for salvation through faith
  1. (passive) I become wise, clever, skilled
   • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 649
    οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν
    oúte ti nautilíēs sesophisménos oúte ti nēôn
    though I have no skill in sea-faring nor in ships
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cynegeticus 13.6
    ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται, οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν
    hóti en toîs onómasi sophízontai, ouk en toîs noḗmasin
    because they profess wisdom of words and not of thoughts
  2. (middle) I teach myself, learn
 2. (middle) I practice an art; I am subtle; I speculate
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 200
   οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσιν.
   oudèn sophizómestha toîsi daímosin.
   We use no subtleties in dealing with the gods.
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, The Statesman 299b
   καὶ σοφιζόμενος ὁτιοῦν περὶ τὰ τοιαῦτα
   kaì sophizómenos hotioûn perì tà toiaûta
   or to be indulging in any speculation whatsoever on such matters
  1. (with accusative) I devise skillfully
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 8.27
    ὁ Τελλίης οὗτος σοφίζεται αὐτοῖσι τοιόνδε.
    ho Tellíēs hoûtos sophízetai autoîsi toiónde.
    Tellias devised a stratagem for them:
   • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 77
    ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισθῆναι
    all᾽ autò toûto deî sophisthênai
    this is the very thing one must gain by craft
  2. (with accusative of person) I deceive
   • 75 CE, Josephus, The Jewish War 4.2.3
    τοιούτοις ἐσοφίζετο τὸν Τίτον
    toioútois esophízeto tòn Títon
    Thus did this man put a trick upon Titus

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]