σοφιστεύω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From σοφῐστής (sophistḗs, sophist) +‎ -εύω (-eúō, denominative verb-forming suffix).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σοφῐστεύω (sophisteúō)

 1. play the sophist, argue as one
 2. practise the profession of sophist, give lectures
  • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Julius Caesar :
   ἔπλευσεν εἰς Ῥόδον ἐπὶ σχολὴν πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν τοῦ Μόλωνος, οὗ καὶ Κικέρων ἠκρόατο, σοφιστεύοντος ἐπιφανῶς
   épleusen eis Rhódon epì skholḕn pròs Apollṓnion tòn toû Mólōnos, hoû kaì Kikérōn ēkróato, sophisteúontos epiphanôs
   he went by boat to Rhodes, to the School of Appolonius son of Molon, whom Cicero has attended too, as he was famous for his teaching.

Inflection[edit]

This verb needs an inflection-table template.

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Compounds:

Related terms[edit]

and see at σοφός (sophós, wise)

Further reading[edit]