સમય

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit સમય (samaya)

Noun[edit]

સમય (samyam

 1. time, while
  Synonyms: સમય ક્યારેય અટકે નહીં (samya kyāreya aṭake nahī̃), time never stops (time never stops)
  Synonym: કાળ (kāḷ)
 2. a duration or period of time
  બહુ સમય વધ્યો નથીbahu samya vadhyo nathīnot much time is left
  Synonyms: અવધિ (avadhi), તાસ (tās)
 3. a specific time or instance, occasion
  સમયે ગામ બહુ નાનું હતુંe samye gām bahu nānũ hatũat that time the village was very small
  Synonyms: ટાણું (ṭāṇũ), વખત (vakhat), વાર (vār), અવસર (avasar)