உலகம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil

[edit]

Etymology

[edit]

Borrowed from Sanskrit लोक (loka). Doublet of லோகம் (lōkam).

Pronunciation

[edit]

Noun

[edit]

உலகம் (ulakam)

  1. world, earth
    Synonyms: see Thesaurus:உலகம்
  2. planet
    Synonyms: கோள் (kōḷ), கிரகம் (kirakam)

Declension

[edit]
m-stem declension of உலகம் (ulakam)
Singular Plural
Nominative உலகம்
ulakam
உலகங்கள்
ulakaṅkaḷ
Vocative உலகமே
ulakamē
உலகங்களே
ulakaṅkaḷē
Accusative உலகத்தை
ulakattai
உலகங்களை
ulakaṅkaḷai
Dative உலகத்துக்கு
ulakattukku
உலகங்களுக்கு
ulakaṅkaḷukku
Genitive உலகத்துடைய
ulakattuṭaiya
உலகங்களுடைய
ulakaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative உலகம்
ulakam
உலகங்கள்
ulakaṅkaḷ
Vocative உலகமே
ulakamē
உலகங்களே
ulakaṅkaḷē
Accusative உலகத்தை
ulakattai
உலகங்களை
ulakaṅkaḷai
Dative உலகத்துக்கு
ulakattukku
உலகங்களுக்கு
ulakaṅkaḷukku
Benefactive உலகத்துக்காக
ulakattukkāka
உலகங்களுக்காக
ulakaṅkaḷukkāka
Genitive 1 உலகத்துடைய
ulakattuṭaiya
உலகங்களுடைய
ulakaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 உலகத்தின்
ulakattiṉ
உலகங்களின்
ulakaṅkaḷiṉ
Locative 1 உலகத்தில்
ulakattil
உலகங்களில்
ulakaṅkaḷil
Locative 2 உலகத்திடம்
ulakattiṭam
உலகங்களிடம்
ulakaṅkaḷiṭam
Sociative 1 உலகத்தோடு
ulakattōṭu
உலகங்களோடு
ulakaṅkaḷōṭu
Sociative 2 உலகத்துடன்
ulakattuṭaṉ
உலகங்களுடன்
ulakaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental உலகத்தால்
ulakattāl
உலகங்களால்
ulakaṅkaḷāl
Ablative உலகத்திலிருந்து
ulakattiliruntu
உலகங்களிலிருந்து
ulakaṅkaḷiliruntu

Derived terms

[edit]

References

[edit]
  • University of Madras (1924–1936) “உலகம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press