ஒப்பந்தம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil

[edit]

Etymology

[edit]

Cognate with Telugu ఒప్పందము (oppandamu).

Pronunciation

[edit]

Noun

[edit]

ஒப்பந்தம் (oppantam)

 1. agreement, stipulation, contract
  Synonym: உடன்படிக்கை (uṭaṉpaṭikkai)
 2. unanimity, accord
  Synonym: கட்டுப்பாடு (kaṭṭuppāṭu)
 3. middling quality, mediocrity
  Synonym: மத்திமம் (mattimam)
 4. smoothness, evenness, levelness
  Synonym: சமன் (camaṉ)

Declension

[edit]
m-stem declension of ஒப்பந்தம் (oppantam)
Singular Plural
Nominative ஒப்பந்தம்
oppantam
ஒப்பந்தங்கள்
oppantaṅkaḷ
Vocative ஒப்பந்தமே
oppantamē
ஒப்பந்தங்களே
oppantaṅkaḷē
Accusative ஒப்பந்தத்தை
oppantattai
ஒப்பந்தங்களை
oppantaṅkaḷai
Dative ஒப்பந்தத்துக்கு
oppantattukku
ஒப்பந்தங்களுக்கு
oppantaṅkaḷukku
Genitive ஒப்பந்தத்துடைய
oppantattuṭaiya
ஒப்பந்தங்களுடைய
oppantaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative ஒப்பந்தம்
oppantam
ஒப்பந்தங்கள்
oppantaṅkaḷ
Vocative ஒப்பந்தமே
oppantamē
ஒப்பந்தங்களே
oppantaṅkaḷē
Accusative ஒப்பந்தத்தை
oppantattai
ஒப்பந்தங்களை
oppantaṅkaḷai
Dative ஒப்பந்தத்துக்கு
oppantattukku
ஒப்பந்தங்களுக்கு
oppantaṅkaḷukku
Benefactive ஒப்பந்தத்துக்காக
oppantattukkāka
ஒப்பந்தங்களுக்காக
oppantaṅkaḷukkāka
Genitive 1 ஒப்பந்தத்துடைய
oppantattuṭaiya
ஒப்பந்தங்களுடைய
oppantaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 ஒப்பந்தத்தின்
oppantattiṉ
ஒப்பந்தங்களின்
oppantaṅkaḷiṉ
Locative 1 ஒப்பந்தத்தில்
oppantattil
ஒப்பந்தங்களில்
oppantaṅkaḷil
Locative 2 ஒப்பந்தத்திடம்
oppantattiṭam
ஒப்பந்தங்களிடம்
oppantaṅkaḷiṭam
Sociative 1 ஒப்பந்தத்தோடு
oppantattōṭu
ஒப்பந்தங்களோடு
oppantaṅkaḷōṭu
Sociative 2 ஒப்பந்தத்துடன்
oppantattuṭaṉ
ஒப்பந்தங்களுடன்
oppantaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental ஒப்பந்தத்தால்
oppantattāl
ஒப்பந்தங்களால்
oppantaṅkaḷāl
Ablative ஒப்பந்தத்திலிருந்து
oppantattiliruntu
ஒப்பந்தங்களிலிருந்து
oppantaṅkaḷiliruntu

References

[edit]