திங்கள்

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian *tinkaḷ (moon, month). Cognate with Malayalam തിങ്കള് (tiṅkaḷŭ), തിങ്ങള് (tiṅṅaḷŭ), Kannada ತಿಂಗಳು (tiṅgaḷu), Tulu ತಿಙ್ಗೊಳು (tiṅgoḷu).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /t̪iŋɡaɭ/, [t̪iŋɡɐɭ]
  • (file)

Noun[edit]

திங்கள் (tiṅkaḷ)

  1. month
  2. moon
  3. (colloquial) Monday
    (formal) திங்கட்கிழமை (tiṅkaṭkiḻamai)

Declension[edit]

ḷ-stem declension of திங்கள் (tiṅkaḷ)
Singular Plural
Nominative திங்கள்
tiṅkaḷ
திங்கட்கள்
tiṅkaṭkaḷ
Vocative திங்களே
tiṅkaḷē
திங்கட்களே
tiṅkaṭkaḷē
Accusative திங்களை
tiṅkaḷai
திங்கட்களை
tiṅkaṭkaḷai
Dative திங்களுக்கு
tiṅkaḷukku
திங்கட்களுக்கு
tiṅkaṭkaḷukku
Genitive திங்களுடைய
tiṅkaḷuṭaiya
திங்கட்களுடைய
tiṅkaṭkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative திங்கள்
tiṅkaḷ
திங்கட்கள்
tiṅkaṭkaḷ
Vocative திங்களே
tiṅkaḷē
திங்கட்களே
tiṅkaṭkaḷē
Accusative திங்களை
tiṅkaḷai
திங்கட்களை
tiṅkaṭkaḷai
Dative திங்களுக்கு
tiṅkaḷukku
திங்கட்களுக்கு
tiṅkaṭkaḷukku
Benefactive திங்களுக்காக
tiṅkaḷukkāka
திங்கட்களுக்காக
tiṅkaṭkaḷukkāka
Genitive 1 திங்களுடைய
tiṅkaḷuṭaiya
திங்கட்களுடைய
tiṅkaṭkaḷuṭaiya
Genitive 2 திங்களின்
tiṅkaḷiṉ
திங்கட்களின்
tiṅkaṭkaḷiṉ
Locative 1 திங்களில்
tiṅkaḷil
திங்கட்களில்
tiṅkaṭkaḷil
Locative 2 திங்களிடம்
tiṅkaḷiṭam
திங்கட்களிடம்
tiṅkaṭkaḷiṭam
Sociative 1 திங்களோடு
tiṅkaḷōṭu
திங்கட்களோடு
tiṅkaṭkaḷōṭu
Sociative 2 திங்களுடன்
tiṅkaḷuṭaṉ
திங்கட்களுடன்
tiṅkaṭkaḷuṭaṉ
Instrumental திங்களால்
tiṅkaḷāl
திங்கட்களால்
tiṅkaṭkaḷāl
Ablative திங்களிலிருந்து
tiṅkaḷiliruntu
திங்கட்களிலிருந்து
tiṅkaṭkaḷiliruntu

See also[edit]