అక్టోబర్

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

From Latin octōber (eighth month), from Latin octō (eight), from Proto-Indo-European *oḱtṓw (twice four). October was the eighth month in the Roman calendar.

Proper noun[edit]

అక్టోబర్ (akṭōbar?

  1. October (Gergorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి (janavari), ఫిబ్రవరి (phibravari), మార్చి (mārci), ఏప్రిల్ (ēpril), మే (), జూన్ (jūn), జూలై (jūlai), ఆగష్టు (āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ (sepṭembar), అక్టోబర్ (akṭōbar), నవంబర్ (navambar), డిసెంబర్ (ḍisembar) (Category: te:Gregorian calendar months)