మే

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu Wikipedia has an article on:

Wikipedia te

Etymology 1[edit]

‎(ma) + ‎()

Letter[edit]

మే ‎()

  1. A Telugu letter that combines ‎(ma) and ‎().

Etymology 2[edit]

From Latin māius ‎(Maia's month), from Maia, a Roman earth goddess, possibly from Proto-Indo-European *magya, she who is great, from Proto-Indo-European base *meg-, great.

Proper noun[edit]

మే ‎(?

  1. May (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి ‎(janavari), ఫిబ్రవరి ‎(phibravari), మార్చి ‎(mārci), ఏప్రిల్ ‎(ēpril), మే ‎(), జూన్ ‎(jūn), జూలై ‎(jūlai), ఆగష్టు ‎(āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ ‎(sepṭeṃbar), అక్టోబర్ ‎(akṭōbar), నవంబర్ ‎(navaṃbar), డిసెంబర్ ‎(ḍiseṃbar) (Category: te:Gregorian calendar months)