ఆగష్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Telugu Wikipedia has an article on:
Wikipedia te

Etymology[edit]

From Latin augustus (month of August), from the agnomen Augustus (venerable) of Gaius Julius Caesar Augustus, possibly from either Old Latin *augos, increase, from Proto-Indo-European base *aug-, to increase; or Latin avis (bird), referring to divination by observing bird flights, singing, feeding or entrails, from Proto-Indo-European *awi-, bird; + Latin garrire (to chatter), from Proto-Indo-European base *gar-/*ger-, to cry, of imitative origin

Proper noun[edit]

ఆగష్టు (āgaṣṭu?

  1. August (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి (janavari), ఫిబ్రవరి (phibravari), మార్చి (mārci), ఏప్రిల్ (ēpril), మే (), జూన్ (jūn), జూలై (jūlai), ఆగష్టు (āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ (sepṭembar), అక్టోబర్ (akṭōbar), నవంబర్ (navambar), డిసెంబర్ (ḍisembar) (Category: te:Gregorian calendar months)