ఆగష్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu Wikipedia has an article on:
Wikipedia te

Etymology[edit]

From Latin augustus ‎(month of August), from the agnomen Augustus ‎(venerable) of Gaius Julius Caesar Augustus, possibly from either Old Latin *augos, increase, from Proto-Indo-European base *aug-, to increase; or Latin avis ‎(bird), referring to divination by observing bird flights, singing, feeding or entrails, from Proto-Indo-European *awi-, bird; + Latin garrire ‎(to chatter), from Proto-Indo-European base *gar-/*ger-, to cry, of imitative origin

Proper noun[edit]

ఆగష్టు ‎(āgaṣṭu?

  1. August (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి ‎(janavari), ఫిబ్రవరి ‎(phibravari), మార్చి ‎(mārci), ఏప్రిల్ ‎(ēpril), మే ‎(), జూన్ ‎(jūn), జూలై ‎(jūlai), ఆగష్టు ‎(āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ ‎(sepṭeṃbar), అక్టోబర్ ‎(akṭōbar), నవంబర్ ‎(navaṃbar), డిసెంబర్ ‎(ḍiseṃbar) (Category: te:Gregorian calendar months)