డిసెంబర్

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

From Latin december(tenth month), from Latin decem(ten), from Proto-Indo-European *dekm, ten; December was the tenth month in the Roman calendar.

Proper noun[edit]

డిసెంబర్ ‎(ḍiseṅbar?

  1. December (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి(janavari), ఫిబ్రవరి(phibravari), మార్చి(mārci), ఏప్రిల్(ēpril), మే(), జూన్(jūn), జూలై(jūlai), ఆగష్టు(āgaṣṭu), సెప్టెంబర్(sepṭeṃbar), అక్టోబర్(akṭōbar), నవంబర్(navaṃbar), డిసెంబర్(ḍiseṃbar) (Category: te:Gregorian calendar months)