డిసెంబర్

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

From Latin december (tenth month), from Latin decem (ten), from Proto-Indo-European *dekm, ten; December was the tenth month in the Roman calendar.

Proper noun[edit]

డిసెంబర్ (ḍiseṃbar?

  1. December (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి (janavari), ఫిబ్రవరి (phibravari), మార్చి (mārci), ఏప్రిల్ (ēpril), మే (), జూన్ (jūn), జూలై (jūlai), ఆగష్టు (āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ (sepṭeṃbar), అక్టోబర్ (akṭōbar), నవంబర్ (navaṃbar), డిసెంబర్ (ḍiseṃbar) (Category: te:Gregorian calendar months)