పాడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

పాడు (pāḍu)

 1. A wreck, waste, ruin.
 2. village (at the end of the names of places).

Derived terms[edit]

Verb[edit]

పాడు (pāḍu)

 1. to sing
  నేను చాలా పాటలు పాడాను.
  nēnu cālā pāṭalu pāḍānu
  I sang many songs.
  ఎందరో గాయకులు అన్నమాచార్య కీర్తనలను పాడారు.
  eṅdarō gāyakulu annamācārya kīrtanalanu pāḍaru
  Many singers sang the lyrics written by Annamacarya.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము పాడాను పాడాము
2nd person: నీవు / మీరు పాడావు పాడారు
3rd person m: అతను / వారు పాడాడు పాడారు
3rd person f: ఆమె / వారు పాడింది పాడారు