ಎಣ್ಣೆ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Kannada[edit]

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬುರುಡೆ (a bottle of olive oil)

Noun[edit]

ಎಣ್ಣೆ (eṇṇe)

  1. oil
    ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡುಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
    eṇṇe beṅkiyannu māḍulikke upayōgasalpaḍabahudu.
    Oil may be used to make a fire.
  2. (euphemistic) alcohol

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಎಣ್ಣೆಯು (eṇṇeyu) ಎಣ್ಣೆಗಳು (eṇṇegaḷu)
Accusative ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (eṇṇeyannu) ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು (eṇṇegaḷannu)
Instrumental ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ (eṇṇeyinda) ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ (eṇṇegaḷinda)
Dative ಎಣ್ಣೆಗೆ (eṇṇege) ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ (eṇṇegaḷige)
Genitive ಎಣ್ಣೆಯ (eṇṇeya) ಎಣ್ಣೆಗಳ (eṇṇegaḷa)