ഞായർ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Malayalam Wikipedia has an article on:
Wikipedia ml

Etymology[edit]

Inherited from Proto-South Dravidian I *ñācVṯu. Cognate with Kannada ನೇಸರು (nēsaru), Tamil ஞாயிறு (ñāyiṟu) and Prakrit 𑀡𑁂𑀲𑀭 (ṇesara).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɲaːjɐr/
  • (file)

Noun[edit]

ഞായർ (ñāyaṟ)

Sunset
  1. Sunday
    Synonym: ഞായറാഴ്ച (ñāyaṟāḻca)
  2. sun
    Synonyms: കതിരോൻ (katirōṉ), ചുടർ (cuṭaṟ), പകലവൻ (pakalavaṉ), പൊഴുത് (poḻutŭ), സൂര്യൻ (sūryaṉ)

Declension[edit]

Declension of ഞായർ
Singular Plural
Nominative ഞായർ (ñāyaṟ) ഞായറുകൾ (ñāyaṟukaḷ)
Vocative ഞായറേ (ñāyaṟē) ഞായറുകളേ (ñāyaṟukaḷē)
Accusative ഞായറിനെ (ñāyaṟine) ഞായറുകളെ (ñāyaṟukaḷe)
Dative ഞായറിന് (ñāyaṟinŭ) ഞായറുകൾക്ക് (ñāyaṟukaḷkkŭ)
Genitive ഞായന്റെ (ñāyanṟe) ഞായറുകളുടെ (ñāyaṟukaḷuṭe)
Locative ഞായയിൽ (ñāyayil) ഞായറുകളിൽ (ñāyaṟukaḷil)
Sociative ഞായറിന്റെ (ñāyaṟinṟe) ഞായറുകളോട് (ñāyaṟukaḷōṭŭ)
Instrumental ഞായറാൽ (ñāyaṟāl) ഞായറുകളാൽ (ñāyaṟukaḷāl)

Derived terms[edit]

See also[edit]

Days of the week in Malayalam · ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ) (layout · text)
ഞായർ (ñāyaṟ) തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhaṉ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani)
Solar System in Malayalam · സൗരയൂഥം (saurayūthaṁ) (layout · text)
Star സൂര്യൻ (sūryaṉ), Thesaurus:സൂര്യൻ
IAU planets and
notable dwarf planets
ബുധൻ (budhaṉ) ശുക്രൻ (śukraṉ),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
Thesaurus:ഭൂമി
ചൊവ്വ (covva),
Thesaurus:ചൊവ്വ
സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ),
ബൃഹസ്പതി (br̥haspati)
ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൻ (nepṟṟyūṉ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo) എറിസ് (eṟisŭ)
Notable
moons
ചന്ദ്രൻ (candraṉ),
Thesaurus:ചന്ദ്രൻ
ഫോബോസ് (phōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
മൈമസ് (maimasŭ)
എൻസെലഡസ് (eṉselaḍasŭ)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
റീയ (ṟīya)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟaṉ)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)

മിറാന്റ (miṟānṟa)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൻ (ōbaṟoṉ)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟaṉ) കേറൊൻ (kēṟoṉ) ഡിസ്‌നോമിയ (ḍis‌nōmiya)

References[edit]

  • Warrier, M. I. (2008) “ഞായർ”, in Malayalam-English Dictionary (in Malayalam), 22nd edition, Kottayam: DC Books