ശനി

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam

[edit]

Etymology

[edit]

Borrowed from Sanskrit शनि (śani).

Pronunciation

[edit]
  • IPA(key): /ʃɐni/
  • Audio:(file)

Proper noun

[edit]

ശനി (śani)

  1. Saturday
    Synonym: ശനിയാഴ്ച (śaniyāḻca)
  2. Saturn
  3. (Hinduism) Shani

See also

[edit]
Days of the week in Malayalam · ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ) (layout · text)
ഞായർ (ñāyaṟ) തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhaṉ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani)
Solar System in Malayalam · സൗരയൂഥം (saurayūthaṁ) (layout · text)
Star സൂര്യൻ (sūryaṉ), Thesaurus:സൂര്യൻ
IAU planets and
notable dwarf planets
ബുധൻ (budhaṉ) ശുക്രൻ (śukraṉ),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
Thesaurus:ഭൂമി
ചൊവ്വ (covva),
Thesaurus:ചൊവ്വ
സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ),
ബൃഹസ്പതി (br̥haspati)
ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൻ (nepṟṟyūṉ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo) എറിസ് (eṟisŭ)
Notable
moons
ചന്ദ്രൻ (candraṉ),
Thesaurus:ചന്ദ്രൻ
ഫോബോസ് (phōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
മൈമസ് (maimasŭ)
എൻസെലഡസ് (eṉselaḍasŭ)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
റീയ (ṟīya)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟaṉ)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)

മിറാന്റ (miṟānṟa)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൻ (ōbaṟoṉ)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟaṉ) കേറൊൻ (kēṟoṉ) ഡിസ്‌നോമിയ (ḍis‌nōmiya)

References

[edit]

Tulu

[edit]

Etymology

[edit]

Borrowed from Sanskrit शनि (śani). Cognate with Kannada ಶನಿ (śani), Malayalam ശനി (śani), Tamil சனி (caṉi), Telugu శని (śani), Hindi शनि (śani), English Shani.

Pronunciation

[edit]

Proper noun

[edit]

ശനി (śani) (Kannada spelling ಶನಿ)

  1. Saturn

See also

[edit]
Solar System in Tulu · ಸೌರಮಂಡಲ (sauramaṇḍala), സൌരമംഡല (sauramaṇḍala) (layout · text)
Star ಸೂರ್ಯ (sūrya), സൂര്യ (sūrya)
IAU planets and
notable dwarf planets
[Term?] [Term?] ಭೂಮಿ (bhūmi), ഭൂമി (bhūmi) [Term?] [Term?] [Term?] ಶನಿ (śani), ശനി (śani) [Term?] [Term?] [Term?] [Term?]
Notable
moons
ತಿಂಗೊಳು (tiṅgoḷu), തിംഗൊളു (tiṅgoḷu)
ಚಂದ್ರೆ (candre), ചംദ്രെ (candre)
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]

[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?]
[Term?] [Term?] [Term?]