โส

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Isan[edit]

Etymology[edit]

Cognate with Lao ໂສ ().

Verb[edit]

โส (transliteration needed) (abstract noun การโส)

 1. to discuss, to converse

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Pronoun[edit]

โส (m)

 1. Thai script form of so, which is nominative singular of (ta, he, it)
  • 2005, บุญคิด วัชรศาสตร์, ภาษาเมืองล้านนา [The Language of Mueang Lanna] (overall work in Thai), Chiang Mai: Tharatong Print Shop, →ISBN, page 187:
   อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู, อนุตฺตโร
   ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา, เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.
   itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho, vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū, anuttaro purisadammasārathi satthā, devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   Surely, he is a blessed one, an arahat, correctly and completely enlightened, endowed with knowledge and good behaviour, faring well, knowing the universe, an unequalled driver of men who need taming, teacher of gods and men, a buddha, the Blessed One.
 2. Thai script form of so, which is nominative singular of ตะ (ta, he, it)
  • c. 1999, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พระคาถาอาการะวัตตาสูตร [Description: Book of Buddhist chants for Thais] (overall work in Thai), Bangkok: Liang Siang Chong Charoen Print Shop, page 6:
   อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
   วิจจาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุต
   ตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัทถา เทวะมะนุสสานัง
   พุทโธ ภะคะวาติ
   itipi so bhaɡavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   Surely, he is a blessed one, an arahat, correctly and completely enlightened, endowed with knowledge and good behaviour, faring well, knowing the universe, an unequalled driver of men who need taming, teacher of gods and men, a buddha, the Blessed One.