ကျ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Burmese

[edit]

Etymology

[edit]

From Proto-Sino-Tibetan *(k/g)la-k/y/t (to fall). Cognate with Mizo tla ~ tlâk (to fall) and Chinese (xià, lower; under; to go down). Doublet of ချ (hkya.).

Pronunciation

[edit]

Verb

[edit]

ကျ (kya.)

Burmese verb set
Base ကျ (kya.)
Causativeချ (hkya.)
 1. to fall (move to a lower position under the effect of gravity)

Mon

[edit]

Verb

[edit]

ကျ (kya)

 1. to be defeated beaten (by) to lose (to) fail (examination) be defeated (in battle sport and games) lost (in business game match legal case etc).
  အဲဝေၚ်ပေဲါဂၠုၚ်ကျအာသြန်မသုန်စှော်ဒကေဝ်။
  ʼoaweṅpoygluṅkyaʼāsranmasunchokdakew.
  I went to the boat race and lost fifty rupees.
  ဂျပါန်ဂှ်ကျအာပၞာန်။
  gyapānghkyaʼāpnān.
  Japan lost the war.
  ဗှ်ေတံကျအဲလေဝ်။
  bhetaṃkyaʼoalew.
  If I beat you.