ထူး

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ထူ

Burmese[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ထူး ‎(htu:) (Romanization: MLCTS: htu: | ALA-LC: thū″ | BGN/PCGN: htu: | Okell: htù)

  1. fetters (chain used to bind a person or animal by the legs)

Verb[edit]

ထူး ‎(htu:) (Romanization: MLCTS: htu: | ALA-LC: thū″ | BGN/PCGN: htu: | Okell: htù)

  1. to answer a call, respond

Adjective[edit]

ထူး ‎(htu:) (Romanization: MLCTS: htu: | ALA-LC: thū″ | BGN/PCGN: htu: | Okell: htù)

  1. special, different