ἀθάνατος

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ᾰ̓- (a-, un-) +‎ θᾰ́νᾰτος (thánatos, dying).

Pronunciation[edit]

 

The first alpha is etymologically expected to be short, but it always scans long in poetry because poetic meter does not allow three light syllables in a row.

Adjective[edit]

ᾱ̓θᾰ́νᾰτος (āthánatosm (feminine ᾱ̓θᾰ́νᾰτος or ᾱ̓θᾰνᾰ́τη, neuter ᾱ̓θᾰ́νᾰτον); first/second declension

 1. undying, immortal
  Synonyms: ἄμβροτος (ámbrotos), ἄφθῐτος (áphthitos)
  Antonyms: βρότειος (bróteios), βροτός (brotós), θνητός (thnētós), μορτός (mortós)
  • 630 BCE – 570 BCE, Sappho, Collected Works 1.14:
   Σὺ δ’, ὦ μάκαιρα, μειδιάσαισ’ ἀθανάτῳ προσώπῳ ἤρε’ ὄττι δηὖτε πέπονθα.
   Sù d’, ô mákaira, meidiásais’ athanátōi prosṓpōi ḗre’ ótti dēûte pépontha.
   And you, blessed Lady, with a smile on your immortal face, asked what bothered me again.
 2. everlasting, perpetual
  • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 1420:
   Ἀθάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς πάρεσθ’ ὁρᾶν.
   Athánaton aretḕn éskhon, hōs páresth’ horân.
   I have won deathless glory, as you witness.
 3. maintained at a constant figure

Declension[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

Noun[edit]

ἀθάνατος (athánatosm (genitive ᾱ̓θᾰνᾰ́του); second declension

 1. the rose campion (Silene coronaria, syn. Lychnis coronaria)

References[edit]