Ἀρμενία

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Old Persian 𐎠𐎼𐎷𐎡𐎴 (Armina).

Pronunciation[edit]

 

Proper noun[edit]

Ἀρμενίᾱ (Armeníāf (genitive Ἀρμενίᾱς); first declension

 1. Armenia (an ancient Armenian kingdom in eastern Anatolia, in modern eastern Turkey and Armenia)
  μεγάλη Ἀρμενίαmegálē ArmeníaGreater Armenia
  μικρὰ Ἀρμενία, ἑτέρα Ἀρμενίαmikrà Armenía, hetéra ArmeníaLesser Armenia
  • 4th century BC, Xenophon, Anabasis, 3.5.17
   ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβαλεῖν: τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς Ἀρμενίαν ἥξειν, ἧς Ὀρόντας ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ' εὔπορον ἔφασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι.
   edókei dè toîs stratēgoîs anankaîon eînai dià tôn oréōn eis Kardoúkhous embaleîn: toútous gàr dielthóntas éphasan eis Armenían hḗxein, hês Oróntas êrkhe pollês kaì eudaímonos. enteûthen d' eúporon éphasan eînai hópoi tis ethéloi poreúesthai.
   The opinion of the generals however, was that they must make their way through the mountains into the country of the Carduchians; for the prisoners said that after passing through this country they would come to Armenia, the large and prosperous province of which Orontas was ruler; and from there, they said, it was easy to go in any direction one chose.
  • 1st century AD, Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, 1.90
   ἔπειτα τῆς λάρνακος περὶ ἄκραν τινὰ ὄρους σταθείσης κατὰ τὴν Ἀρμενίαν συνεὶς ὁ Νῶχος ἀνοίγει τ' αὐτὴν καὶ θεασάμενος γῆν βραχεῖαν περὶ αὐτὴν ἐπὶ χρηστοτέρας ἤδη γεγονὼς ἐλπίδος ἠρέμει.
   épeita tês lárnakos perì ákran tinà órous statheísēs katà tḕn Armenían suneìs ho Nôkhos anoígei t' autḕn kaì theasámenos gên brakheîan perì autḕn epì khrēstotéras ḗdē gegonṑs elpídos ērémei.
   After this, the ark rested on the top of a certain mountain in Armenia; which, when Noah understood, he opened it; and seeing a small piece of land about it, he continued quiet, and conceived some cheerful hopes of deliverance.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • Greek: Αρμενία (Armenía)
 • Latin: Armenia
 • Arabic: أَرْمِينِيَا(ʔarmīniyā)

Adjective[edit]

Ἀρμενίᾱ (Armeníā)

 1. inflection of Ἀρμένιος (Arménios):
  1. nominative/vocative singular feminine
  2. nominative/vocative/accusative dual feminine

Further reading[edit]