πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌰𐌽𐌳- (and-) +β€Ž πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½ (saljan).

Verb[edit]

πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (andsaljan)

  1. to pay or offer as tribute
  2. to sacrifice

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½
andsaljan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°
andsalja
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ°
andsalida
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
andsaljada
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒΉπƒ
andsaljis
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
andsalidΔ“s
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
andsaljaza
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒΉπŒΈ
andsaljiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ°
andsalida
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
andsaljada
1st dual πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπ‰πƒ
andsaljōs
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
andsalidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°π„πƒ
andsaljats
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
andsalidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΌ
andsaljam
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
andsalidΔ“dum
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andsaljanda
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒΉπŒΈ
andsaljiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
andsalidΔ“duΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andsaljanda
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
andsaljand
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
andsalidΔ“dun
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andsaljanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΏ
andsaljau
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
andsalidΔ“djau
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljaidau
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
andsaljais
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
andsalidΔ“deis
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
andsaljaizau
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉ
andsaljai
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
andsalidΔ“di
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljaidau
1st dual πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
andsaljaiwa
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
andsalidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
andsaljaits
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
andsalidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
andsaljaima
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
andsalidΔ“deima
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljaindau
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
andsaljaiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
andsalidΔ“deiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljaindau
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
andsaljaina
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
andsalidΔ“deina
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljaindau
Imperative
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒ΄πŒΉ
andsalei
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljadau
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°π„πƒ
andsaljats
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒΉπŒΈ
andsaljiΓΎ
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andsaljandau
Present Past
Participles πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
andsaljands
πŒ°πŒ½πŒ³πƒπŒ°πŒ»πŒΉπŒΈπƒ
andsaliΓΎs