πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π„- (at-) +‎ πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½ (bairan).

Verb[edit]

πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½ β€’ (atbairan)

  1. to bring (to), to present (to), to offer

Conjugation[edit]

Class 4 strong
Infinitive πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½
atbairan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°
atbaira
πŒ°π„πŒ±πŒ°π‚
atbar
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ³πŒ°
atbairada
2nd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒΉπƒ
atbairis
πŒ°π„πŒ±πŒ°π‚π„
atbart
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΆπŒ°
atbairaza
3rd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒΉπŒΈ
atbairiΓΎ
πŒ°π„πŒ±πŒ°π‚
atbar
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ³πŒ°
atbairada
1st dual πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚π‰πƒ
atbairōs
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΏ
atbΔ“ru
2nd dual πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°π„πƒ
atbairats
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΏπ„πƒ
atbΔ“ruts
1st plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΌ
atbairam
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΏπŒΌ
atbΔ“rum
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atbairanda
2nd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒΉπŒΈ
atbairiΓΎ
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΏπŒΈ
atbΔ“ruΓΎ
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atbairanda
3rd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³
atbairand
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΏπŒ½
atbΔ“run
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atbairanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΏ
atbairau
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΎπŒ°πŒΏ
atbΔ“rjau
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atbairaidau
2nd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπƒ
atbairais
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπƒ
atbΔ“reis
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
atbairaizau
3rd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉ
atbairai
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒΉ
atbΔ“ri
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atbairaidau
1st dual πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπ…πŒ°
atbairaiwa
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
atbΔ“reiwa
2nd dual πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπ„πƒ
atbairaits
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπ„πƒ
atbΔ“reits
1st plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
atbairaima
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
atbΔ“reima
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atbairaindau
2nd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒΈ
atbairaiΓΎ
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπŒΈ
atbΔ“reiΓΎ
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atbairaindau
3rd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
atbairaina
πŒ°π„πŒ±πŒ΄π‚πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
atbΔ“reina
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atbairaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚
atbair
3rd singular πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
atbairadau
2nd dual πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°π„πƒ
atbairats
2nd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒΉπŒΈ
atbairiΓΎ
3rd plural πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atbairandau
Present Past
Participles πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πƒ
atbairands
πŒ°π„πŒ±πŒ°πŒΏπ‚πŒ°πŒ½πƒ
atbaurans