πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π†- (af-) +‎ *πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½ (*drausjan).

Verb[edit]

πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (afdrausjan)

  1. to cast down, to thrown down

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½
afdrausjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°
afdrausja
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ°
afdrausida
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afdrausjada
2nd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒ΄πŒΉπƒ
afdrauseis
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
afdrausidΔ“s
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
afdrausjaza
3rd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
afdrauseiΓΎ
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ°
afdrausida
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afdrausjada
1st dual πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπ‰πƒ
afdrausjōs
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
afdrausidΔ“du
2nd dual πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°π„πƒ
afdrausjats
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
afdrausidΔ“duts
1st plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΌ
afdrausjam
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
afdrausidΔ“dum
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afdrausjanda
2nd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
afdrauseiΓΎ
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
afdrausidΔ“duΓΎ
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afdrausjanda
3rd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
afdrausjand
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
afdrausidΔ“dun
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afdrausjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΏ
afdrausjau
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
afdrausidΔ“djau
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjaidau
2nd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
afdrausjais
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
afdrausidΔ“deis
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
afdrausjaizau
3rd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉ
afdrausjai
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
afdrausidΔ“di
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjaidau
1st dual πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
afdrausjaiwa
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
afdrausidΔ“deiwa
2nd dual πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
afdrausjaits
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
afdrausidΔ“deits
1st plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
afdrausjaima
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
afdrausidΔ“deima
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjaindau
2nd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
afdrausjaiΓΎ
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
afdrausidΔ“deiΓΎ
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjaindau
3rd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
afdrausjaina
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
afdrausidΔ“deina
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒ΄πŒΉ
afdrausei
3rd singular πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjadau
2nd dual πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°π„πƒ
afdrausjats
2nd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
afdrauseiΓΎ
3rd plural πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afdrausjandau
Present Past
Participles πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
afdrausjands
πŒ°π†πŒ³π‚πŒ°πŒΏπƒπŒΉπŒΈπƒ
afdrausiΓΎs