πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌱𐌹- (bi-) +β€Ž πŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½ (arbaidjan).

Verb[edit]

πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (biarbaidjan)

  1. to work towards, to strive for

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½
biarbaidjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°
biarbaidja
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ°
biarbaidida
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
biarbaidjada
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
biarbaideis
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
biarbaididΔ“s
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
biarbaidjaza
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
biarbaideiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ°
biarbaidida
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
biarbaidjada
1st dual πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπ‰πƒ
biarbaidjōs
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
biarbaididΔ“du
β€”
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°π„πƒ
biarbaidjats
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
biarbaididΔ“duts
β€”
1st plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΌ
biarbaidjam
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
biarbaididΔ“dum
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biarbaidjanda
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
biarbaideiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
biarbaididΔ“duΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biarbaidjanda
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
biarbaidjand
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
biarbaididΔ“dun
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biarbaidjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
biarbaidjau
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
biarbaididΔ“djau
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjaidau
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
biarbaidjais
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
biarbaididΔ“deis
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
biarbaidjaizau
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉ
biarbaidjai
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
biarbaididΔ“di
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjaidau
1st dual πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
biarbaidjaiwa
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
biarbaididΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
biarbaidjaits
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
biarbaididΔ“deits
β€”
1st plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
biarbaidjaima
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
biarbaididΔ“deima
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjaindau
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
biarbaidjaiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
biarbaididΔ“deiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjaindau
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
biarbaidjaina
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
biarbaididΔ“deina
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjaindau
Imperative
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒΉ
biarbaidei
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjadau
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°π„πƒ
biarbaidjats
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
biarbaideiΓΎ
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biarbaidjandau
Present Past
Participles πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
biarbaidjands
πŒ±πŒΉπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΉπŒΈπƒ
biarbaidiΓΎs