πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *marzijanΔ…, whence English mar, Dutch marren, among others.

Verb[edit]

πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (marzjan)

  1. to impede, hamper, hinder, disturb

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½
marzjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°
marzja
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
marzida
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
marzjada
2nd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒ΄πŒΉπƒ
marzeis
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
marzidΔ“s
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
marzjaza
3rd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
marzeiΓΎ
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
marzida
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
marzjada
1st dual πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπ‰πƒ
marzjōs
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
marzidΔ“du
2nd dual πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
marzjats
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
marzidΔ“duts
1st plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΌ
marzjam
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
marzidΔ“dum
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
marzjanda
2nd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
marzeiΓΎ
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
marzidΔ“duΓΎ
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
marzjanda
3rd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
marzjand
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
marzidΔ“dun
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
marzjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΏ
marzjau
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
marzidΔ“djau
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
marzjaidau
2nd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
marzjais
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
marzidΔ“deis
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
marzjaizau
3rd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉ
marzjai
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
marzidΔ“di
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
marzjaidau
1st dual πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
marzjaiwa
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
marzidΔ“deiwa
2nd dual πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
marzjaits
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
marzidΔ“deits
1st plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
marzjaima
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
marzidΔ“deima
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
marzjaindau
2nd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
marzjaiΓΎ
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
marzidΔ“deiΓΎ
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
marzjaindau
3rd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
marzjaina
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
marzidΔ“deina
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
marzjaindau
Imperative
2nd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒ΄πŒΉ
marzei
3rd singular πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
marzjadau
2nd dual πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
marzjats
2nd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
marzeiΓΎ
3rd plural πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
marzjandau
Present Past
Participles πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
marzjands
πŒΌπŒ°π‚πŒΆπŒΉπŒΈπƒ
marziΓΎs

Derived terms[edit]